Přerov

   

Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

 

Cíle

 • Umožnit uživateli služby žít a dožít v přirozeném domácím prostředí.
 • Podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele.
 • Umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy za pomoci asistenta tak, jak by bylo možné  zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk.
 • Pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání.
 • Překonat osamělost.
 • Oddálit pobytovou péči

Cílová skupina

 • Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané států Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky a kterým toto právo zaručuje mezinárodní smlouva - občané se zdravotním postižením od 5-ti let věku včetně kombinovaných vad.
 • Tělesně postiženým včetně osob pohybujících se na invalidním vozíku.
 • Chronicky nemocným (např. roztroušená skleróza, myopatie, respirici,  onkologicky nemocní, stařecké demence, Alzheimerova choroba, Parkinzonova choroba, diabetici, epileptici, kardiaci a ostatní).
 • Zrakově postiženým
 • Sluchově postiženým
 • Duševně nemocným (na základě doporučení odborníka)
 • Mentálně postiženým (kteří jsou schopni spolupracovat při realizaci služby.)
 • Kombinovaným postižením (kteří jsou schopni spolupracovat při realizaci služby.).

Službu neposkytujeme

 • Osobám viditelně ovlivněných alkoholem a jinými návykovými látkami, osobám agresivním, autoagresivním a nezvládnutelně agresivním, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců.
 • Osobám, které nejsou ochotné spolupracovat na realizaci služby.
 • Osobám s vážným infekčním onemocněním.
 • Dále osobám, které nejsou ochotné si zajistit nezbytnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit bezpečné přesuny v případě, že přesuny nelze bezpečně zajistit jednou osobou a není možnost zajistit přítomnost druhé osoby.
 • Služba osobní asistence není poskytována osobám s těžkým kombinovaným postižením hluchoslepoty vyžadující odbornou péči a službu.
 • Osobám, které nejsou schopné spolupracovat při realizaci služby.
 • Zájemcům o takový druh služby, kterou neposkytujeme.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu.

NAPSALI O NÁS

 

Stránka ve výstavbě

Veřejný závazek:

 

 1.      Poslání

Posláním služby osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením, překonávat jejich nepříznivou životní situaci způsobenou stávajícím nebo změněným zdravotním stavem, případně věkem. Kvalifikovaný osobní asistent uživatele podporuje a provází v jeho domácím prostředí, umožňuje zapojení do běžného života svých vrstevníků.

 

2.       Cíle

 • umožnit uživateli služby žít a dožít v přirozeném domácím prostředí
 • podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele
 • umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy za pomoci asistenta tak, jak by bylo možné zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
 • pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání. Překonat osamělost.
 • Oddálit pobytovou péči

 

3.      Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané státu Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému bydlišti na území přerovského regionu. Osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu postižení.

 

Služby osobní asistence nejsou poskytovány osobám s omezenou schopností pohybu, kterým není schopen osobní asistent pomáhat s úkony vyžadující přemisťování a péči na lůžku, kdy uživatel není ochoten zajistit si pomoc další osoby, nebo příslušnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit.

 Dále tato služba není poskytována osobám s těžkými kombinovanými smyslovými nemocemi zraku a sluchu.

 

4.      Zásady poskytování služby osobní asistence - PRINIP

 • P - Profesionalita – odborný a profesionální přístup k uživateli na základě Etického kodexu osobního asistenta
 • R- Respektování uživatele v oblasti soukromí a svobodné vůle při jednotlivých úkonech
 • I – Individuální nediskriminační přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho osobní plány, potřeby a přání
 • N – Nestrannost – dodržovat individuální. Rovný a nestranný přístup ke všem uživatelů bez rozdílu
 • I – Integrace do společnosti při setrvání v domácím přirozeném prostředí
 • P- Partnerství mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na vzájemné dohodě při provádění úkonů a  aktuálních potřebách

 

 ODKAZY

 

Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

 

Alfa handicap Přerov – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu byla zaregistrována v září 2002 jako občanské sdružení, poskytující volnočasové služby osobám se zdravotním postižením bez rozdílu vady a věku. Se svými místními organizacemi v Hranicích, Lipníku, Kojetíně, Stříteži a v Přerově, organizovala pro Bechtěreviky, diabetiky a vozíčkáře různé zájezdy, setkání, kulturní akce i poradenství a metodickou pomoc.

 

Od 1. 5. 2011 se změnila podstatně naše  činnost. Tímto datem byla zahájena registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách - osobní asistence v přerovském regionu.  Změna činnosti z organizace poskytující jen spolkovou činnost, na organizaci, poskytující registrované služby, si vyžádala i změnu stanov organizace.

 

Dne 17. 12. 2015 byla organizace v rámci transformace zaregistrovaná jako zapsaný spolek. S tím souvisela další změna stanov.V Kojetíně , Lipníku nad Bečvou a v Přerově vozíčkáři působí naše pobočné spolky. Tyto spolky organizují volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením bez rozdílu vady, vozíčkáři pro osoby pohybující se na invalidním vozíku, jejich přátele a známé.

 V současnosti poskytujeme registrované služby osobní asistence v přerovském regionu a základní sociální poradenství.

 Jako fakultativní činnost provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, ve spolupráci s ostatními organizacemi připravujeme a organizujeme kulturní, sportovní a společenské akce, jako Alfaolympiády, setkání zdravotně postižených, společenské večery a jiné.

 V sídle organizace poskytuje odborné poradenství proškolený konzultant NIPI ČR o.p.s. v oblasti bezbariérových úprav a posuzování staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.

 

   
273934
Dnes
Včera
Tentotýden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
346
406
752
269911
1705
14533
273934
Your IP: 18.204.229.70
2020-08-04 17:49
   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 17:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 17:00

 

 Ostatní dny individuálně na
  základě předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin