Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

 

Senior sympozium 2.10.2018

Alfa handicap se pravidelně zúčastňuje vzdělávací akce „Senior sympozium“, na níž jsou představovány sociální služby určené seniorům. U příležitosti svátku seniorů dne 2. 10. 2018 naše organizace představila službu osobní asistence široké veřejnosti prostřednictvím prezentace v PC, formou letáčků a individuálními rozhovory se zájemci z řad seniorů.

 

Den zdravotně postižených 1. 9. 2018

Spolek Alfa handicap uspořádal v areálu výletiště v Hradčanech 31. Den zdravotně postižených. V příjemném prostředí zrekonstruovaného areálu se setkali lidé s různým zdravotním postižením. Dobrou náladu vytvořili muzikanti hudební skupiny Kornet, kteří hráli písničky k poslechu i k tanci. Zpestřením pro všechny byla návštěva členů Klubu sokolníků Mysliveckého sdružení Týn nad Bečvou, kteří všechny přítomné seznámili se sokolnictvím. Přivezli s sebou raroha, sovu pálenou, puštíka, kalouse ušatého a sýčka. Účastníci měli možnost si je zblízka prohlédnout i pohladit. Velkým zážitkem pro odvážné bylo vyzkoušení si sokolnické rukavice, na které sova seděla. Den zdravotně postižených se opět vydařil, dobrou náladu nepokazily ani krátké dešťové přeháňky.

 

Alfaolympiáda 19. 7. 2018

V parku na Náměstí Svobody dne 19. 7. 2018 jsme zorganizovali již 6. ročník Alfaolympiády. Letošního ročníku se zúčastnilo již čtrnáct družstev. Sportovci s různým zdravotním postižením si vyzkoušeli tradiční i netradiční disciplíny, které pro ně byly připraveny. S velkým zaujetím účastníci soutěžili ve střelbě florbalovou hokejkou na branku, nahazování kroužků, jízdě zručnosti na invalidním vozíku, hodu míčky do košů i do terče. Všichni sportovci se povzbuzovali, snažili se podat co nejlepší výkon, aby jejich družstvo vyhrálo. V rámci Alfaolympiády proběhl i turnaj družstev v pétanque a kroketu. Tři nejlepší jednotlivci i družstva obdrželi medaile a poháry, putovní pohár si letos odvezlo družstvo Chráněného bydlení z Kroměříže a Marcela Macíková z Centra setkávání Přerov v kategorii jednotlivců. Každý účastník byl odměněn drobným dárkem, který věnoval Magistrát města Přerova. Velký dík patří Městské policii, mladým florbalistům a Technickým službám za pomoc při zajištění a organizaci Alfaolympiády.

 

Plavání handicapovaných kolem světa 19. 5. 2018

Kolem světa plavala pětičlenná družstva zdravotně handicapovaných v krytém bazénu v Přerově. Každé družstvo si zvolilo svůj název, pod kterým absolvovalo trasu, kterou si určilo. Na startu byla připravena např. družstva lososů, kosatek, rybiček, mořských panen. Družstvo žraloků se rozhodlo plavat až na daleký Zanzibar, na Kanárské ostrovy plavali delfíni. U bazénu byla umístěna mapa světa s barevně vyznačenými trasami jednotlivých družstev. Po ukončení závodu rozhodčí přepočítali vzdálenosti a vítězem se stalo družstvo mořských panen.

 

 

Společenský večer 14. 4. 2018

Společenský večer pro zdravotně postižené občany zahájil taneční pár klubu Gradace Kroměříž ukázkami standardních tanců, program večera zpestřily svým vystoupením mažoretky z Brodku u Přerova. Příjemnou atmosféru v sále vytvářela skupina Kornet, tanečníci na parketu s grácií zvládali valčík, polku, tango i disko tance. Pro účastníky společenského večera připravili organizátoři bohatou tombolu.

 

 

 

   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

 

     Ostatní dny na základě
          předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin