Přerov

   

Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

 

Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

 

Alfa handicap Přerov – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu byla zaregistrována v září 2002 jako občanské sdružení, poskytující volnočasové služby osobám se zdravotním postižením bez rozdílu vady a věku. Se svými místními organizacemi v Hranicích, Lipníku, Kojetíně, Stříteži a v Přerově, organizovala pro Bechtěreviky, diabetiky a vozíčkáře různé zájezdy, setkání, kulturní akce i poradenství a metodickou pomoc.

 

Od 1. 5. 2011 se změnila podstatně naše  činnost. Tímto datem byla zahájena registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách - osobní asistence v přerovském regionu.  Změna činnosti z organizace poskytující jen spolkovou činnost, na organizaci, poskytující registrované služby, si vyžádala i změnu stanov organizace.

 

Dne 17. 12. 2015 byla organizace v rámci transformace zaregistrovaná jako zapsaný spolek. S tím souvisela další změna stanov.V Kojetíně , Lipníku nad Bečvou a v Přerově vozíčkáři působí naše pobočné spolky. Tyto spolky organizují volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením bez rozdílu vady, vozíčkáři pro osoby pohybující se na invalidním vozíku, jejich přátele a známé.

 V současnosti poskytujeme registrované služby osobní asistence v přerovském regionu a základní sociální poradenství.

 Jako fakultativní činnost provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek, ve spolupráci s ostatními organizacemi připravujeme a organizujeme kulturní, sportovní a společenské akce, jako Alfaolympiády, setkání zdravotně postižených, společenské večery a jiné.

 V sídle organizace poskytuje odborné poradenství proškolený konzultant NIPI ČR o.p.s. v oblasti bezbariérových úprav a posuzování staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.

 

   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

 

     Ostatní dny na základě
          předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin