Přerov

   

Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

 

Stránka ve výstavbě

Veřejný závazek:

 

 1.      Poslání

Posláním služby osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením, překonávat jejich nepříznivou životní situaci způsobenou stávajícím nebo změněným zdravotním stavem, případně věkem. Kvalifikovaný osobní asistent uživatele podporuje a provází v jeho domácím prostředí, umožňuje zapojení do běžného života svých vrstevníků.

 

2.       Cíle

 • umožnit uživateli služby žít a dožít v přirozeném domácím prostředí
 • podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele
 • umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy za pomoci asistenta tak, jak by bylo možné zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
 • pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání. Překonat osamělost.
 • Oddálit pobytovou péči

 

3.      Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané státu Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému bydlišti na území přerovského regionu. Osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu postižení.

 

Služby osobní asistence nejsou poskytovány osobám s omezenou schopností pohybu, kterým není schopen osobní asistent pomáhat s úkony vyžadující přemisťování a péči na lůžku, kdy uživatel není ochoten zajistit si pomoc další osoby, nebo příslušnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit.

 Dále tato služba není poskytována osobám s těžkými kombinovanými smyslovými nemocemi zraku a sluchu.

 

4.      Zásady poskytování služby osobní asistence - PRINIP

 • P - Profesionalita – odborný a profesionální přístup k uživateli na základě Etického kodexu osobního asistenta
 • R- Respektování uživatele v oblasti soukromí a svobodné vůle při jednotlivých úkonech
 • I – Individuální nediskriminační přístup ke každému uživateli s ohledem na jeho osobní plány, potřeby a přání
 • N – Nestrannost – dodržovat individuální. Rovný a nestranný přístup ke všem uživatelů bez rozdílu
 • I – Integrace do společnosti při setrvání v domácím přirozeném prostředí
 • P- Partnerství mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na vzájemné dohodě při provádění úkonů a  aktuálních potřebách

 

   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

 

     Ostatní dny na základě
          předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin