Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazení: 6066

 

Stránka ve výstavbě

Veřejný závazek:

 

 1.      Poslání

Posláním služby osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením, překonávat jejich nepříznivou životní situaci způsobenou stávajícím nebo změněným zdravotním stavem, případně věkem. Kvalifikovaný osobní asistent uživatele podporuje a provází v jeho domácím prostředí, umožňuje zapojení do běžného života svých vrstevníků.

 

2.       Cíle

 

3.      Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané státu Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému bydlišti na území přerovského regionu. Osobní asistence je poskytována osobám se zdravotním postižením bez omezení věku a typu postižení.

 

Služby osobní asistence nejsou poskytovány osobám s omezenou schopností pohybu, kterým není schopen osobní asistent pomáhat s úkony vyžadující přemisťování a péči na lůžku, kdy uživatel není ochoten zajistit si pomoc další osoby, nebo příslušnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit.

 Dále tato služba není poskytována osobám s těžkými kombinovanými smyslovými nemocemi zraku a sluchu.

 

4.      Zásady poskytování služby osobní asistence - PRINIP