Přerov

   

   

Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

 

  ROK 2016

 

Naše organizace měla v roce 2016 evidovaných 62 členů. Jsme organizací smíšenou s postižením tělesným, sluchovým a civilizačními chorobami – kardiaci, astmatici, revmatici a diabetici. Výbor organizace se pravidelně schází 1. úterý v měsíci v klubovně domu s pečovatelskou službou na Husově ulici v Kojetíně, kde je poskytována i základní poradenská služba. O činnosti a plánovaných akcích informujeme členy a veřejnost na vývěsné tabuli v Tyršově ulici v Kojetíně.

Již třetím rokem se někteří členové naší organizace, jako „Babky,ťapky“ pod vedením paní Aleny Berglové zúčastňují téměř každou sobotu výletů nejen v okolí Kojetína.

V roce 2016 jsme se účastnili několika akcí. Ve spolupráci se Svazem tělesně postižených Přerov jsme se zúčastnili 2x výletu do termálních lázních v maďarském Györu, rekreačních a rekondičních pobytů v Dudincích, v lázních Hodonín a Bechyni. S Alfa handicap Přerov z.s. společně pořádáme 2x ročně Společenské večery, Alfaolympiádu, Den zdravotně postižených, Plavání handicapovaných kolem světa, různé poznávací zájezdy, kde jsme pravidelnými účastníky. Sami organizujeme ozdravný pobyt v Piešťanech na Slovensku a v Ludvíkově u Vrbna. Na zájezdě jsme se byli podívat na hrad Vranov nad Dyjí, Bítov a Vranovskou přehradu. Pravidelně také navštěvujeme akce Městského kulturního střediska a Centra sociálních služeb.

 

I v plánu na rok 2017 se zaměříme na podobné akce, které přispějí ke zdraví a dobré pohodě našich členů.

Kontakt předsedkyně paní Marie Nakládalová 773527740.

 

 Výpis ze spolkového rejstříku

   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

 

     Ostatní dny na základě
          předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin