Přerov

   

Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

 •        Služba osobní asistence

  Soubory ke stažení:

   
 • Základní sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
 • Odborné poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně úhrad od zdravotních pojišťoven a možnosti využití příspěvků dle platných vyhlášek, nadací a grantových výzev
 • Návštěva imobilních občanů v domácnostech na požádání a předchozí domluvě v rámci terénní služby
 • Prodej baterií a drobných pomůcek pro držitele sluchadel
 • Základní, odborné a technické sociální poradenství pro sluchově postižené výměna hadiček k individuálním tvarovkám, prodej čistících tablet zajištění tlumočnických služeb
 • Informace o občanských sdruženích zabývajících se péčí o osoby se zdravotním postižením
 • Tvorba a distribuce zpravodajů, informačních brožur a publikací pro osoby se zdravotním postižením
 • Organizování společenských a kulturních akcí, zájezdů pro osoby se zdravotním postižením
 • Metodická pomoc organizacím se společným sídlem
 • Bezplatný přístup na internet pro osoby se zdravotním postižením v úřední dny pondělí a středa
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek
   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

 

     Ostatní dny na základě
          předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin