Přerov

   

Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

 

 

 Cíle služby

 • Umožnit uživateli zvládat běžné denní úkony sebeobsluhy za pomoci osobního asistenta
  v jeho přirozeném do
  mácím prostředí a oddálit tak pobytovou péči.

 • Osobní asistent pomáhá uživateli udržovat společenské kontakty a tím tak překonávat osamělost, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání.

 

 Cílová skupina                       

 • Senioři
 • Osoby s tělesným postižením od 16 let věku
 • Osoby s chronickým onemocněním od 16 let věku
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním od 16 let věku

 

 Službu neposkytujeme

 • Osobám viditelně ovlivněných alkoholem a jinými návykovými látkami.
 • Osobám agresivním, jejichž chování vede ke snížení důstojnosti osobního
  asistenta
  a které by mohlo ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců.
 • Osobám, které opakovaně neuhradí platbu za poskytovanou sociální službu.
 • Osobám s vážným infekčním onemocněním.
 • Osobám, které nejsou ochotny si zajistit nezbytnou kompenzační pomůcku
  (zvedák, elektrickou polohovací postel apod.).

 

   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 16:00

 

     Ostatní dny na základě
          předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin