Přerov

   

Kontakt  

Manažer sociálních služeb

     Mgr. Ivana Apolenářová

Adresa:
Náměstí Svobody 1963/4

Telefon: 581 206 925

Mobil:   739 504 512

Sociální pracovník
Telefon: 739 504 954 

Technik půjčovny KP
Telefon: 731 463 668

E-mail: alfaprerov@centrum.cz 

   

 

Cíle

 • Umožnit uživateli služby žít a dožít v přirozeném domácím prostředí.
 • Podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele.
 • Umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy za pomoci asistenta tak, jak by bylo možné  zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk.
 • Pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání.
 • Překonat osamělost.
 • Oddálit pobytovou péči

Cílová skupina

 • Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané států Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky a kterým toto právo zaručuje mezinárodní smlouva - občané se zdravotním postižením od 5-ti let věku včetně kombinovaných vad.
 • Tělesně postiženým včetně osob pohybujících se na invalidním vozíku.
 • Chronicky nemocným (např. roztroušená skleróza, myopatie, respirici,  onkologicky nemocní, stařecké demence, Alzheimerova choroba, Parkinzonova choroba, diabetici, epileptici, kardiaci a ostatní).
 • Zrakově postiženým
 • Sluchově postiženým
 • Duševně nemocným (na základě doporučení odborníka)
 • Mentálně postiženým (kteří jsou schopni spolupracovat při realizaci služby.)
 • Kombinovaným postižením (kteří jsou schopni spolupracovat při realizaci služby.).

Službu neposkytujeme

 • Osobám viditelně ovlivněných alkoholem a jinými návykovými látkami, osobám agresivním, autoagresivním a nezvládnutelně agresivním, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců.
 • Osobám, které nejsou ochotné spolupracovat na realizaci služby.
 • Osobám s vážným infekčním onemocněním.
 • Dále osobám, které nejsou ochotné si zajistit nezbytnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit bezpečné přesuny v případě, že přesuny nelze bezpečně zajistit jednou osobou a není možnost zajistit přítomnost druhé osoby.
 • Služba osobní asistence není poskytována osobám s těžkým kombinovaným postižením hluchoslepoty vyžadující odbornou péči a službu.
 • Osobám, které nejsou schopné spolupracovat při realizaci služby.
 • Zájemcům o takový druh služby, kterou neposkytujeme.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu.
   

Úřední hodiny  

               Pondělí
  
8:00 - 12:00  a  13:00 - 17:00

                 Středa
   8:00 - 12:00  a  13:00 - 17:00

 

 Ostatní dny individuálně na
  základě předchozí dohody

 

  Základní, odborné a technické
       poradenství pro sluchově
                  postižené

    pondělí 8:30 – 14:30 hodin