Vytisknout
Kategorie: Uncategorised
Zobrazeno: 1799

Cíle

 Umožnit uživateli služby žít a dožít v přirozeném domácím prostředí.
 Podpořit rozvíjení, případně uchování schopností a dovedností uživatele.
 Umožnit zvládání běžných denních úkonů sebeobsluhy za pomoci asistenta tak, jak by bylo možné

    zvládat je sám v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk.
 Pomoci uživateli navazovat společenské kontakty, realizovat jeho zájmy, potřeby a přání.
 Překonat osamělost.
 Oddálit pobytovou péči

Cílová skupina

 Cílovou skupinu tvoří občané České republiky a občané států Evropské Unie, pokud jsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky a kterým toto právo zaručuje mezinárodní smlouva - občané se zdravotním postižením od
5-ti let věku včetně kombinovaných vad.
• Tělesně postiženým včetně osob pohybujících se na invalidním vozíku
• Chronicky nemocným (např. roztroušená skleróza, myopatie, respirici,  onkologicky nemocní, stařecké demence, Alzheimerova choroba, Parkinzonova choroba, diabetici, epileptici, kardiaci a ostatní).
• Zrakově postiženým
• Sluchově postiženým
• Duševně nemocným (na základě doporučení odborníka)
• Mentálně postiženým (kteří jsou schopni spolupracovat při realizaci služby.)
• Kombinovaným postižením ( kteří jsou schopni spolupracovat při realizaci služby.).

Službu neposkytujeme

 Osobám viditelně ovlivněných alkoholem a jinými návykovými látkami, osobám agresivním, autoagresivním a nezvládnutelně agresivním, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců.
 Osobám, které nejsou ochotné spolupracovat na realizaci služby.
 Osobám s vážným infekčním onemocněním.
 Dále osobám, které nejsou ochotné si zajistit nezbytnou kompenzační pomůcku (zvedák, lůžko apod.), kterou by bylo možno zajistit bezpečné přesuny v případě, že přesuny nelze bezpečně zajistit jednou osobou a není možnost zajistit přítomnost druhé osoby.

 

 Služba osobní asistence není poskytována osobám s těžkým kombinovaným postižením hluchoslepoty vyžadující odbornou péči a službu.
 Osobám, které nejsou schopné spolupracovat při realizaci služby.
 Zájemcům o takový druh služby, kterou neposkytujeme.
 Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu.