HISTORIE ALFA HANDICAP

ZAKLADATELKA ALFA HANDICAP

Paní Iva Sibrová

Fotografie z kroniky - rok 1986

Pionýrský tábor Čekyně - Přerov


Pozvánka na Družební setkání postižené mládeže

Fotografie z kroniky - rok 1985

Boj o spartakiádní odznak zdatnosti v Opavě

13.července 1985

Sportovní akce

soutěžení a vyhlášení výsledků

Fotografie z kroniky - rok 1988

Družební setkání postižené mládeže v Čekyni u Přerova

20. - 22. května 1988