Osobní asistence

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK


POSLÁNÍ

      Osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná v pracovních dnech v rozmezí
od 7:00 – 20:00 hodin, o víkendech od 7:00 – 19:00 hodin a dále dle předchozí individuální dohody osobám s tělesným postižením, s chronickým onemocněním, s chronickým duševním onemocněním a seniorům, kteří potřebují pomoc v oblasti osobní hygieny, zajišťování stravy a chodu domácnosti, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při realizaci aktivizačních činností.


CÍLE SLUŽBYCÍLOVÁ SKUPINA 


SLUŽBU OSOBNÍ ASISTENCE NEPOSKYTUJEME:

 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBYŽádost o službu osobní asistence

Žádost.pdf

V případě zájmu o službu osobní asistence vyplňte žádost. Vyplněnou žádost přineste do sídla organizace nebo naskenovanou zašlete na e-mail: alfaprerov@centrum.cz

CENÍK platný od 1.10.2022

1.základní sazba

Po – Pá dvě a více hodin nepřetržité služby: 120 Kč/hod

2.zvýšená sazba

Méně než dvě hodiny nepřetržité služby: 130 Kč/hod

Noční služby v době od 22 do 6 hodin, státní svátky, víkendy: 130 Kč/ hod

3.zvýhodněná základní sazba dle bodu 1.

Osobní asistence minimálně 150 hodin v měsíci: 100 Kč/hod

Úkony a ceník služeb osobní asistence 

úkony a ceník OA.pdf

Zde naleznete podrobný popis úkonů služeb osobní asistence.