Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pomůcky je možné zapůjčit každému, kdo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje některou z podpůrných pomůcek. Pomůcky se zapůjčují krátkodobě i dlouhodobě na základě platné smlouvy a výše úhrady je stanovena ceníkem. Zápůjčka je možná i pro vyzkoušení a vybrání odpovídajícího typu pomůcky pro konkrétní situace a zdravotní omezení uživatele. Našim cílem je, aby použití vhodné pomůcky usnadnilo uživateli hybnost a zlepšilo kvalitu jeho života.

Provozní řád půjčovny                                                                                                                                        Ceník kompenzačních pomůcek

provozní řád půjčovny.pdf
Ceník KP.pdf

Aktuální stav kompenzačních pomůcek na skladě si , prosím, ověřte na tel. čísle: 581 206 925 

KOMPENZAČNÍ PŮMŮCKY - K ČEMU VLASTNĚ SLOUŽÍ?

Aktuální stav kompenzačních pomůcek na skladě si můžete ověřit na tel. čísle: 581 206 925