Pobočné spolky

Vozíčkáři


Alfa handicap – sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. pobočný spolek Vozíčkáři Přerov sdružuje občany pohybující se na invalidním vozíku nebo pomocí berlí, jejich rodinných příslušníků, přátel a známých. Scházíme se pravidelně 1 x měsíčně, poslední sobotu v měsíci od 14 hodin v klubovně Alfa handicap, kde máme různé besedy, informace o sociálních otázkách, změnách a důležitých termínech. V letních měsících, když počasí dovolí, se každé úterý scházíme v městském parku Michalov. Snažíme se o bohatou celoroční činnost. 

Kontakt na předsedu pana Romana Kratochvíla 

telefon: 731 463 668

email: romkrach@seznam.cz 

Kojetín


Jsme organizací smíšenou s postižením tělesným, sluchovým a civilizačními chorobami – kardiaci, astmatici, revmatici a diabetici. Výbor organizace se pravidelně schází 1. úterý v měsíci v klubovně domu s pečovatelskou službou na Husově ulici v Kojetíně, kde je poskytována i základní poradenská služba. O činnosti a plánovaných akcích informujeme členy a veřejnost na vývěsné tabuli v Tyršově ulici v Kojetíně.

Již několikátým rokem se někteří členové naší organizace, jako „Babky, ťapky“ pod vedením paní Aleny Berglové zúčastňují téměř každou sobotu výletů nejen v okolí Kojetína.

Kontakt na předsedkyni paní Marii Nakládalovou 

telefon: 773 527 740

Lipník nad Bečvou


Naše organizace má aktuálně 30 členů. Scházíme se každý první čtvrtek v měsíci od 14:00 - 18:00 hodin. Pořádáme podzimní setkání členů a adventní zájezd společně s uspořádáním vánočního koncertu. V minulém roce jsme navštívili hrad Helfštýn, konal se rekondiční pobyt a účastnili jsme se volnočasových aktivit hlavního spolku. 

Kontakt na předsedkyni paní Jiřinu Bukovjanovou 

telefon: 732 829 746

email: bukovjano@seznam.cz